آرشیو ماه مارس, 2023

Instagram Feed Report for tizgam.com

فروشگاه اینترنتی تیزگام
There’s an Issue with an Instagram Feed on Your Website

An Instagram feed on your website is currently unable to connect to Instagram to retrieve new posts. Don’t worry, your feed is still being displayed using a cached version, but is no longer able to display new posts.

This is caused by an issue with your Instagram account connecting to the Instagram API. For information on the exact issue and directions on how to resolve it, please visit the Instagram Feed settings page on your website.

Get the Most out of Hashtags
You can use hashtags on Instagram for so many things; targeted promotions, engaging with your audience, running contests, or just for categorizing posts. Learn more about how you can display Instagram hashtag feeds on your website using the Instagram Feed Pro plugin.

Learn More
This is a courtesy email sent from the Smash Balloon Instagram Feed plugin on your website to alert you when there is an issue with one of your Instagram feeds.
Sent from فروشگاه اینترنتی تیزگام
Log in and disable these emails

ادامه مطلب

درود! برخی از افزونه‌های درون سایت شما https://tizgam.com به طور خودکار به آخرین نگارش‌هایشان به‌روز شدند. هیچ اقدام دیگری از سوی شما نیاز نیست.

هم‌اکنون این افزونه‌ها به‌روز هستند:
– فرم تماس (از نگارش ۵٫۷٫۴ تا ۵٫۷٫۵٫۱)

اگر مشکلی دارید یا نیاز به پشتیبانی احساس می‌کنید، داوطلبان در انجمن پشتیبانی fa.wordpress.org/support می‌توانند به شما کمک کنند.
https://fa.wordpress.org/support/forums/

گروه وردپرس

ادامه مطلب

درود! برخی از افزونه‌های درون سایت شما https://tizgam.com به طور خودکار به آخرین نگارش‌هایشان به‌روز شدند. هیچ اقدام دیگری از سوی شما نیاز نیست.

هم‌اکنون این افزونه‌ها به‌روز هستند:
– Smash Balloon Instagram Feed (از نگارش ۶٫۱٫۲ تا ۶٫۱٫۳)

اگر مشکلی دارید یا نیاز به پشتیبانی احساس می‌کنید، داوطلبان در انجمن پشتیبانی fa.wordpress.org/support می‌توانند به شما کمک کنند.
https://fa.wordpress.org/support/forums/

گروه وردپرس

ادامه مطلب

Instagram Feed Report for tizgam.com

فروشگاه اینترنتی تیزگام
There’s an Issue with an Instagram Feed on Your Website

An Instagram feed on your website is currently unable to connect to Instagram to retrieve new posts. Don’t worry, your feed is still being displayed using a cached version, but is no longer able to display new posts.

This is caused by an issue with your Instagram account connecting to the Instagram API. For information on the exact issue and directions on how to resolve it, please visit the Instagram Feed settings page on your website.

Get the Most out of Hashtags
You can use hashtags on Instagram for so many things; targeted promotions, engaging with your audience, running contests, or just for categorizing posts. Learn more about how you can display Instagram hashtag feeds on your website using the Instagram Feed Pro plugin.

Learn More
This is a courtesy email sent from the Smash Balloon Instagram Feed plugin on your website to alert you when there is an issue with one of your Instagram feeds.
Sent from فروشگاه اینترنتی تیزگام
Log in and disable these emails

ادامه مطلب

درود! برخی از افزونه‌های درون سایت شما https://tizgam.com به طور خودکار به آخرین نگارش‌هایشان به‌روز شدند. هیچ اقدام دیگری از سوی شما نیاز نیست.

هم‌اکنون این افزونه‌ها به‌روز هستند:
– YITH WooCommerce Wishlist (از نگارش ۳٫۱۸٫۰ تا ۳٫۱۹٫۰)

اگر مشکلی دارید یا نیاز به پشتیبانی احساس می‌کنید، داوطلبان در انجمن پشتیبانی fa.wordpress.org/support می‌توانند به شما کمک کنند.
https://fa.wordpress.org/support/forums/

گروه وردپرس

ادامه مطلب

Instagram Feed Report for tizgam.com

فروشگاه اینترنتی تیزگام
There’s an Issue with an Instagram Feed on Your Website

An Instagram feed on your website is currently unable to connect to Instagram to retrieve new posts. Don’t worry, your feed is still being displayed using a cached version, but is no longer able to display new posts.

This is caused by an issue with your Instagram account connecting to the Instagram API. For information on the exact issue and directions on how to resolve it, please visit the Instagram Feed settings page on your website.

Moderate your Feed Content
Control exactly which posts show up in your feed by using the Visual Moderation Mode feature to pick and choose what to display. Remove specific posts or create a whitelist of approved content using Instagram Feed Pro.

Learn More
This is a courtesy email sent from the Smash Balloon Instagram Feed plugin on your website to alert you when there is an issue with one of your Instagram feeds.
Sent from فروشگاه اینترنتی تیزگام
Log in and disable these emails

ادامه مطلب

دیدگاه تازه‌ای در نوشتهٔ “تابلو فرش دستباف مذهبی سوره توحید” در انتظار بررسی شماست

تابلو فرش دستباف مذهبی سوره توحید

نویسنده: omwfzjzpsm (IP address: 117.86.152.39, 117.86.152.39)
ایمیل: ggkopfi@outlook.com
نشانی:
دیدگاه:
تابلو فرش دستباف مذهبی سوره توحید ایران قم بافنده جهانی تمام ابریشم – فروشگاه اینترنتی تیزگام
[url=http://www.g82949v5111i4qbgk6aq2yrb7svy16r5s.org/]uomwfzjzpsm[/url]
omwfzjzpsm http://www.g82949v5111i4qbgk6aq2yrb7svy16r5s.org/
aomwfzjzpsm

بپذیرید: https://tizgam.com/wp-admin/comment.php?action=approve&c=62425#wpbody-content
انتقال به زباله‌دان: https://tizgam.com/wp-admin/comment.php?action=trash&c=62425#wpbody-content
جفنگ کن: https://tizgam.com/wp-admin/comment.php?action=spam&c=62425#wpbody-content
هم‌اکنون ۲۲ دیدگاه در انتظار بررسی هستند. لطفاً بخش مدیریت را ببینید.
https://tizgam.com/wp-admin/edit-comments.php?comment_status=moderated#wpbody-content

ادامه مطلب

دیدگاه تازه‌ای در نوشتهٔ “تابلو فرش دستباف بدرقه عروس” در انتظار بررسی شماست

تابلو فرش دستباف بدرقه عروس

نویسنده: swldijqxz (IP address: 117.86.152.39, 117.86.152.39)
ایمیل: jbjgiym@outlook.com
نشانی:
دیدگاه:
تابلو فرش دستباف بدرقه عروس بافنده پورخلیل تبریز درجه یک اعلاء – فروشگاه اینترنتی تیزگام
aswldijqxz
swldijqxz http://www.g8uv28k537z97f22ilh50vu9loh3zy11s.org/
[url=http://www.g8uv28k537z97f22ilh50vu9loh3zy11s.org/]uswldijqxz[/url]

بپذیرید: https://tizgam.com/wp-admin/comment.php?action=approve&c=62424#wpbody-content
انتقال به زباله‌دان: https://tizgam.com/wp-admin/comment.php?action=trash&c=62424#wpbody-content
جفنگ کن: https://tizgam.com/wp-admin/comment.php?action=spam&c=62424#wpbody-content
هم‌اکنون ۲۱ دیدگاه در انتظار بررسی هستند. لطفاً بخش مدیریت را ببینید.
https://tizgam.com/wp-admin/edit-comments.php?comment_status=moderated#wpbody-content

ادامه مطلب

Instagram Feed Report for tizgam.com

فروشگاه اینترنتی تیزگام
There’s an Issue with an Instagram Feed on Your Website

An Instagram feed on your website is currently unable to connect to Instagram to retrieve new posts. Don’t worry, your feed is still being displayed using a cached version, but is no longer able to display new posts.

This is caused by an issue with your Instagram account connecting to the Instagram API. For information on the exact issue and directions on how to resolve it, please visit the Instagram Feed settings page on your website.

Keep Visitors on Your Site
You've done the hard work of getting a visitor onto your site, now keep them there by displaying your Instagram content inside a pop-up lightbox, rather than sending your visitors away to Instagram. Learn more about the Instagram Feed Pro lightbox feature.

Learn More
This is a courtesy email sent from the Smash Balloon Instagram Feed plugin on your website to alert you when there is an issue with one of your Instagram feeds.
Sent from فروشگاه اینترنتی تیزگام
Log in and disable these emails

ادامه مطلب

درود! برخی از افزونه‌های درون سایت شما https://tizgam.com به طور خودکار به آخرین نگارش‌هایشان به‌روز شدند. هیچ اقدام دیگری از سوی شما نیاز نیست.

هم‌اکنون این افزونه‌ها به‌روز هستند:
– Smash Balloon Instagram Feed (از نگارش ۶٫۱٫۱ تا ۶٫۱٫۲)

اگر مشکلی دارید یا نیاز به پشتیبانی احساس می‌کنید، داوطلبان در انجمن پشتیبانی fa.wordpress.org/support می‌توانند به شما کمک کنند.
https://fa.wordpress.org/support/forums/

گروه وردپرس

ادامه مطلب
طراحی سایت