آرشیو ماه اکتبر, 2022

Instagram Feed Report for tizgam.com

فروشگاه اینترنتی تیزگام
There’s an Issue with an Instagram Feed on Your Website

An Instagram feed on your website is currently unable to connect to Instagram to retrieve new posts. Don’t worry, your feed is still being displayed using a cached version, but is no longer able to display new posts.

This is caused by an issue with your Instagram account connecting to the Instagram API. For information on the exact issue and directions on how to resolve it, please visit the Instagram Feed settings page on your website.

Keep Visitors on Your Site
You've done the hard work of getting a visitor onto your site, now keep them there by displaying your Instagram content inside a pop-up lightbox, rather than sending your visitors away to Instagram. Learn more about the Instagram Feed Pro lightbox feature.

Learn More
This is a courtesy email sent from the Smash Balloon Instagram Feed plugin on your website to alert you when there is an issue with one of your Instagram feeds.
Sent from فروشگاه اینترنتی تیزگام
Log in and disable these emails

ادامه مطلب

درود! برخی از افزونه‌های درون سایت شما https://tizgam.com به طور خودکار به آخرین نگارش‌هایشان به‌روز شدند. هیچ اقدام دیگری از سوی شما نیاز نیست.

هم‌اکنون این افزونه‌ها به‌روز هستند:
– Smash Balloon Instagram Feed (از نگارش ۶٫۰٫۸ تا ۶٫۱)

اگر مشکلی دارید یا نیاز به پشتیبانی احساس می‌کنید، داوطلبان در انجمن پشتیبانی fa.wordpress.org/support می‌توانند به شما کمک کنند.
https://fa.wordpress.org/support/forums/

گروه وردپرس

ادامه مطلب

درود! سایت شما در https://tizgam.com به طور خودکار به وردپرس ۶٫۰٫۳ به‌روزرسانی شد.

در این بخش نیاز به هیچ کاری ندارید. برای یافتن اطلاعات بیشتر دربارهٔ نگارش ۶٫۰٫۳، صفحه درباره وردپرس را مشاهده کنید:
https://tizgam.com/wp-admin/about.php

اگر مشکلی دارید یا نیاز به پشتیبانی احساس می‌کنید، داوطلبان در انجمن پشتیبانی fa.wordpress.org/support می‌توانند به شما کمک کنند.
https://fa.wordpress.org/support/forums/

همچنین شما به‌روزرسانی برخی از افزونه‌ها یا پوسته‌ها را در دسترس دارید. هم اکنون آنها را به‌روزرسانی نمایید:
https://tizgam.com/wp-admin/

گروه وردپرس

ادامه مطلب

Instagram Feed Report for tizgam.com

فروشگاه اینترنتی تیزگام
There’s an Issue with an Instagram Feed on Your Website

An Instagram feed on your website is currently unable to connect to Instagram to retrieve new posts. Don’t worry, your feed is still being displayed using a cached version, but is no longer able to display new posts.

This is caused by an issue with your Instagram account connecting to the Instagram API. For information on the exact issue and directions on how to resolve it, please visit the Instagram Feed settings page on your website.

Moderate your Feed Content
Control exactly which posts show up in your feed by using the Visual Moderation Mode feature to pick and choose what to display. Remove specific posts or create a whitelist of approved content using Instagram Feed Pro.

Learn More
This is a courtesy email sent from the Smash Balloon Instagram Feed plugin on your website to alert you when there is an issue with one of your Instagram feeds.
Sent from فروشگاه اینترنتی تیزگام
Log in and disable these emails

ادامه مطلب

لطفا سایت خود را در https://tizgam.com به وردپرس ۶٫۰٫۳ به‌روزرسانی نمایید.

تلاش صورت گرفت، اما سایت شما به طور خودکار به‌روزرسانی نشد. به‌روزرسانی آسان است و تنها چند لحظه زمان می‌برد:
https://tizgam.com/wp-admin/update-core.php

اگر مشکلی دارید یا نیاز به پشتیبانی احساس می‌کنید، داوطلبان در انجمن پشتیبانی fa.wordpress.org/support می‌توانند به شما کمک کنند.
https://fa.wordpress.org/support/forums/

به‌روز نگهداشتن سایت‌تان از نظر امنیتی مهم است. همچنین این کار باعث می‌شود که اینترنت محیط امن‌تری برای شما و خوانندگانتان باشد.

گروه وردپرس

ادامه مطلب

 
From a trusted sender.
 


    support@tizgam.com
Dear  support@tizgam.com,
 


Your Domain Password will Expire in 48hours Due to General Domain 


Server Update. Please to Continue using same password please click the 


link below.


 


Validate Account

Thank you,

Account Security Team
tizgam.com (c) 2022


for support@tizgam.com                                                                           

ادامه مطلب

Instagram Feed Report for tizgam.com

فروشگاه اینترنتی تیزگام
There’s an Issue with an Instagram Feed on Your Website

An Instagram feed on your website is currently unable to connect to Instagram to retrieve new posts. Don’t worry, your feed is still being displayed using a cached version, but is no longer able to display new posts.

This is caused by an issue with your Instagram account connecting to the Instagram API. For information on the exact issue and directions on how to resolve it, please visit the Instagram Feed settings page on your website.

Moderate your Feed Content
Control exactly which posts show up in your feed by using the Visual Moderation Mode feature to pick and choose what to display. Remove specific posts or create a whitelist of approved content using Instagram Feed Pro.

Learn More
This is a courtesy email sent from the Smash Balloon Instagram Feed plugin on your website to alert you when there is an issue with one of your Instagram feeds.
Sent from فروشگاه اینترنتی تیزگام
Log in and disable these emails

ادامه مطلب

Instagram Feed Report for tizgam.com

فروشگاه اینترنتی تیزگام
There’s an Issue with an Instagram Feed on Your Website

An Instagram feed on your website is currently unable to connect to Instagram to retrieve new posts. Don’t worry, your feed is still being displayed using a cached version, but is no longer able to display new posts.

This is caused by an issue with your Instagram account connecting to the Instagram API. For information on the exact issue and directions on how to resolve it, please visit the Instagram Feed settings page on your website.

Get the Most out of Hashtags
You can use hashtags on Instagram for so many things; targeted promotions, engaging with your audience, running contests, or just for categorizing posts. Learn more about how you can display Instagram hashtag feeds on your website using the Instagram Feed Pro plugin.

Learn More
This is a courtesy email sent from the Smash Balloon Instagram Feed plugin on your website to alert you when there is an issue with one of your Instagram feeds.
Sent from فروشگاه اینترنتی تیزگام
Log in and disable these emails

ادامه مطلب

درود! برخی از افزونه‌های درون سایت شما https://tizgam.com به طور خودکار به آخرین نگارش‌هایشان به‌روز شدند. هیچ اقدام دیگری از سوی شما نیاز نیست.

هم‌اکنون این افزونه‌ها به‌روز هستند:
– SSL واقعاً ساده (از نگارش ۵٫۳٫۴ تا ۵٫۳٫۵)
– Smash Balloon Instagram Feed (از نگارش ۶٫۰٫۷ تا ۶٫۰٫۸)
– YITH WooCommerce Wishlist (از نگارش ۳٫۱۳٫۰ تا ۳٫۱۴٫۰)

اگر مشکلی دارید یا نیاز به پشتیبانی احساس می‌کنید، داوطلبان در انجمن پشتیبانی fa.wordpress.org/support می‌توانند به شما کمک کنند.
https://fa.wordpress.org/support/forums/

گروه وردپرس

ادامه مطلب

درود! به‌روزرسانی افزونه‌ها در سایت شما در https://tizgam.com ناموفق بود.

لطفاً اکنون سایت خود را بررسی نمایید. ممکن است که همه چیز کار کند. اگر به‌روزرسانی‌هایی موجود است، باید به‌روزرسانی نمایید.

به‌روزرسانی این افزونه‌ها ناموفق بود:
– SSL واقعاً ساده (از نگارش ۵٫۳٫۴ تا ۵٫۳٫۵)
– Smash Balloon Instagram Feed (از نگارش ۶٫۰٫۷ تا ۶٫۰٫۸)
– YITH WooCommerce Wishlist (از نگارش ۳٫۱۳٫۰ تا ۳٫۱۴٫۰)

برای مدیریت افزونه‌ها در سایت، برگهٔ افزونه‌ها را ببینید: https://tizgam.com/wp-admin/plugins.php

اگر مشکلی دارید یا نیاز به پشتیبانی احساس می‌کنید، داوطلبان در انجمن پشتیبانی fa.wordpress.org/support می‌توانند به شما کمک کنند.
https://fa.wordpress.org/support/forums/

گروه وردپرس

ادامه مطلب
طراحی سایت